Vereniging

Streekhistorische Vereniging Aeldakerka

De geschiedenis is van iedereen - Aeldakerka - is er ook voor u !

'Aeldakerka' is de naam van de Streekhistorische Vereniging voor Niekerk, Oldekerk, Faan en omstreken, zeg maar het oostelijke deel van de gemeente Grootegast. De vereniging werd in 1983 opgericht en telt inmiddels ruim 330 leden.
Aeldakerka is allerminst een stoffige club van wereldvreemde hobbyisten. De vereniging houdt zich actief bezig met allerlei zaken die te maken hebben met de geschiedenis van dit deel van het Westerkwartier. Het verleden van dit deel van het Westerkwartier wordt op verschillende manieren onderzocht en toegankelijk gemaakt. Niet alleen door studie, maar ook door bijvoorbeeld opgravingen, exposities, restauratie en archivering.
Het plezier in de beleving van de streekgeschiedenis staat daarbij voorop.

Wie met vakantie gaat naar verre streken bezoekt dan vaak oude kerken, kastelen of andere oudheden. We krijgen dan veel indrukken en informatie te verwerken. Het gekke is dat de meeste mensen lang zoveel niet afweten van de geschiedenis van hun eigen leefomgeving. Ja, dat de kerk in Niekerk heel oud is dat zie je zo. En dat er ooit een klooster stond op de Kuzemer is langzamerhand ook wel bekend. Maar wat was de invloed van dat klooster op de omgeving? en waarom heet Niekerk Niekerk als de kerk zo oud is? En waar lag dat Oldekerker meer? En wat had een Spaanse edelman hier ooit te zoeken? En hoe anders zag de dorpsgemeenschap er nog maar een halve eeuw geleden uit?
Aeldakerka probeert de belangstelling voor de geschiedenis van de eigen streek te stimuleren. Want als je je eigen achtergrond kent, begrijp je de wereld om je heen een stuk beter.

Aeldakerka is actief. Drie keer per jaar worden ledenavonden georganiseerd met vaak een lezing. De vereniging beschikt over een uitgebreid archief en een collectie voorwerpen. Alle leden krijgen het 'Aeldakerker Neis', het verenigingsblad met informatie, verhalen en nog meer. Aeldakerka heeft inmiddels een aantal boeken en brochures uitgebracht en diaklankbeelden en videofilms tot stand gebracht, soms in samenwerking met andere organisaties. Uit de vereniging is een koor voortgekomen met een streekhistorisch repertoire. En dan zijn er de speciale projecten, zoals een studie naar h et Kuzemerklooster, een 'bagel'project of opgravingen. Ook naar buiten toe stelt de vereniging zich actief op. Zo wordt jaarlijks meegewerkt aan de Open Monumentendag, worden projecten met anderen (zoals scholen) opgezet en zet Aeldakerka zich in voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed op regionaal en provinciaal niveau.

Aeldakerka is er voor alle inwoners van onze regio, dus ook voor u. Lidmaatschap van de vereniging betekent niet alleen voordeel voor u zelf, zoals gratis toegang tot de ledenavonden, toezending van 'Aeldakerka Neis' (4x per jaar) en korting op de eigen uitgaven. Ook stelt u het bestuur van de vereniging in staat om de geschiedenis van uw eigen leefomgeving een plek te geven in onze hedendaagse samenleving. En dat is belangrijk, al was het maar om onze streek een eigen gezicht, een eigen karakter te laten behouden.
Om de kosten van het lidmaatschap hoeft u het niet te laten. Hoewel Aeldakerka het zonder overheidssteun moet stellen is de contributie al jaren minimaal. Dat betekent dat uw huisgenoten mee kunnen profiteren van de vele activiteiten van de vereniging.

Wilt u eerst wat meer weten van Aeldakerka informeert u dan eens bij een van de bestuursleden of bel de secretarisContactgegevens:

Actueel op Facebook


Historische vereniging Aeldakerka | Smidshornerweg 18 | 9822 TL Niekerk | Tel: 06-12428304