Bestuur

Bestuur:
Voorzitter:          Wimmy Elzinga - Smidshornerwerg 25 - 9822 AP Niekerk - 505798
Secretaris:          Jan Coenraads - Maarsdijk 2 - 9822 TJ Niekerk - 505641
Penningmeester: Rensje de Haan - Kuzemerweg 6 - 9821 PH Oldekerk - 505250
Algemeen lid:      Roelf Moes - De Ommegang 17 - 9822 AZ Niekerk – 502518 
Algemeen lid       (vacature)
 
Archivaris: Lucie Pakes
Organisatie verspreiding Aeldakerker Neis:
Roelf Moes - De Ommegang 17 9822 AZ Niekerk 502518
Redactie Aeldakerker Neis: e-mail: elzingah@home.nl
Ietzen Veenstra, Oeb Amersfoort, Wimmy Elzinga, Anna Elzinga
Ereleden: Alze Kamstra †, Wiltje Datema, Frouco Jellema
Contributies / giften:
De contributie bedraagt minimaal € 15,--. Postadressen € 20,--
Rekeningnummer: (IBAN) NL43INGB0000476001 t.n.v. STREEKHIST VER AELDAKERKA
Adreswijzigingen doorgeven aan de penningmeester of mailen naar info@historischeverenigingaeldakerka.nl


Contactgegevens:

Actueel op Facebook


Historische vereniging Aeldakerka | Smidshornerweg 18 | 9822 TL Niekerk | Tel: 06-12428304