Bestuur

Bestuur:
Voorzitter: Wimmy Elzinga - Smidshornerwerg 25 - 9822 AP Niekerk - 505798
Secretaris: Wimmy Elzinga
Penningmeester: Rensje de Haan - Kuzemerweg 6 - 9821 PH Oldekerk - 505250
Albert Overzet - Kuzemerweg 14 - 9821 TB Oldekerk – 507821 (algemeen lid) 
Wimmy Elzinga - Smidshornerweg 25 - 9822 AP Niekerk – 505798 (algemeen lid)
Roelf Moes - De Ommegang 17 - 9822 AZ Niekerk – 502518 (algemeen lid)
Jan Coenraads - Maarsdijk 2 - 9822TJ Niekerk - 505641 (algemeen lid)
vice-voorzitter (vacature)
 
Archivaris:
Lucie Pakes - Kuzemerweg 18 - 9821 TA Oldekerk – 505381
Organisatie verspreiding Aeldakerker Neis:
Roelf Moes - De Ommegang 17 9822 AZ Niekerk 502518
Redactie: e-mail: j.solle@home.nl
Ietzen Veenstra, Oeb Amersfoort, Jaap Solle, Albert Overzet
Ereleden: Alze Kamstra †, Wiltje Datema, Frouco Jellema
Contributies / giften:
De contributie bedraagt minimaal € 14,--. Postadressen € 17,50
Rekeningnummer: (IBAN) NL43INGB0000476001 t.n.v. STREEKHIST VER AELDAKERKA
Adreswijzigingen doorgeven aan de penningmeester of mailen naar info@historischeverenigingaeldakerka.nl


Contactgegevens:

Actueel op Facebook


Historische vereniging Aeldakerka | Smidshornerweg 18 | 9822 TL Niekerk | Tel: 06-12428304