Verzoamelhuus

Adres: Smidshornerweg 18
9822 TL Niekerk
Tel.: 06-12428304 (tijdens openingsuren)

De openingstijden van het Verzoamelhuus Aeldakerka zijn:

zaterdag 13.30 - 17.00 uur
zondag 13.30 - 17.00 uur

U bent van harte welkom!
 
 
 

Het Verzoamelhuus te Niekerk kijkt terug op de oorlogsjaren van 1940-1945.

De streekhistorische vereniging Aeldakerka bezit een prachtig museum met als doelstelling de historie van Niekerk/ Oldekerk en het Faan  te behouden voor de toekomst.

Dat dat wederom gelukt is kunt u zien vanaf zaterdag 7 april 2018. Een grote groep vrijwilligers is de afgelopen winter aan de slag gegaan en hebben het museum een metamorfose gegeven.

Het thema van de afgelopen expositie was: Winkeltjes en middenstand in de voormalige gemeente Oldekerk.

Om dit thema toch vast te houden is de grutters winkel weer ingericht, echter in de stijl van de jaren 40-45. Ook is de overige aankleding van de nieuwe expositie gebaseerd op de jaren 40-45. U kunt in ons museum de oorlogsjaren beleven: bekijken en ervaren hoe het in die tijd was om de oorlog door te komen en eventueel in het verzet actief te zijn.

Denk maar aan Burgemeester Martinus Ritzema  die niet onder het juk van de Duitsers wilde werken, zijn ontslag indiende en vervolgens moest onderduiken. Uiteindelijk werd de burgemeester gevangen genomen en kort voor de bevrijding in Bakkeveen geëxecuteerd.  

Verder is er te zien hoe de bevolking van Niekerk/ Oldekerk en Faan omging met de oorlogssituatie waarin ze toen leefden. Een boeiende tentoonstelling, met veel te zien en te doen voor groot en klein.

We zien u graag in ons museum aan de Smidshornerweg 18 in Niekerk.

We zijn vanaf 7 april ieder weekend op zaterdag en zondag open van 13.30 uur tot en met 17.00 uur. 

Ook buiten de openingstijden kunt u bij ons terecht. Neem dan contact op met Wimmy Elzinga tel. 0594-505798 of 0594-852586  mail: elzingah@home.nl of Lucie Pakes, tel. 0594- 505381.

Entree voor de zaterdag en zondag  bedraagt €2,- voor leden van de Streekhistorische vereniging Aeldakerka is de toegang gratis.

 
 
   Contactgegevens:

Actueel op Facebook


Historische vereniging Aeldakerka | Smidshornerweg 18 | 9822 TL Niekerk | Tel: 06-12428304